S – Sexuální odchylky

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

 

Sadismus
Nezvladatelná, patologická potřeba se sexuálně vzrušovat a uspokojovat týráním partnera. Tato sexuální úchylka se týká jak mužů, tak žen. Její název je odvozen z jména nejznámějšího sadisty všech dob markýza de Sade. Sadismu je několik druhů. Sadistické sklony mohou být kontrolované,  v rámci BDSM a to podle předem dohodnutých pravidel, nebo patologické to znamená bez kontroly nad svým jednáním

Sadismus Impulsivní
Vůlí nezvladatelné psychické impulzy ke krutosti a týrání. U této formy často projev sadismu končí až smrtí partnera

Sadismus Kompenzační
Zde nemá sadista ke svému uspokojení potřebu sexuálního styku. K uspokojení mu plně dostačují jeho sadistické projevy vůči partnerovi

Sadismus Konjunkční
Nutkavé představy o působení bolesti partnerovi při sexu

Sadismus Psychický
Nezvladatelná potřeba psychicky mučit partnera. Ať již ponižováním, vyvoláváním komplexů méněcennosti či jakoukoliv nefyzickou formou

Sadismus Slovní
Nezvladatelná potřeba partnerovi ubližovat a ponižovat ho sprostými slovy a nadávkami

Sadomasichismus
Sexuální vzrušování se a uspokojování v kombinaci své a partnerovi bolesti

Sadifetišismus
Sexuálně podmíněné ničení chorobně zbožňovaného předmětu. Patří mezi fetišismus

Salacita
Chlípnost, vilnost

Saliromanie
Sexuální se vzrušování špiněním partnera nebo i jiných lidí močí, výkaly či jinými látkami

Sapfismus
Další název pro ženskou homosexualitu

Satyriáza
Patologicky zvětšená mužská sexuální potřeba

Sebekastrace
Patologické sexuální vzrušení z představ a pokusů o vlastní kastraci

Sebekaterizace
Český název je cévkování. Jedná se o chorobnou potřebu po zavádění cizích těles do močové trubice. Tato sexuální úchylka se týká jak žen, tak i mužů

Sebemrzačení
Patologická extrémní forma masochizmu a to mrzačením si vlastního těla

Sebepověšení
Extrémně nebezpečná forma sebe přidušování se při masturbaci. Často dochází k omdlení a tím nastává nemožnost uvolnit si smyčku kolem krku a tím pádem může následovat smrt

Sebespoutání
Častěji se setkáte s názvem Selfbondage. Jedná se o automasochistickou praktiku, kdy se jedinec vzrušuje vlastním spoutáváním. Používají se zde i svazovací praktiky, které si jedinec nedokáže sám uvolnit, které mohou být z tohoto důvodu nebezpečné a mohou vést až k smrti

Sebestrangulace
Další název pro sebe pověšení se

Sebedušení
Jiný název je koczwarismus. Jedná se o sexuální se vzrušování omezováním si kyslíku. Nebezpečná sexuální praktika

Sebeukřižování
Automasochistická forma exhibicionismu. Sexuální vzrušování se přibitím či připoutáním svého nahého těla na kříž nejlépe za přítomnosti dalších osob

Sebevykleštění
Sexuální se vzrušování vlastními pokusy o odstranění penisu a varlat, či jeho úplné odstranění ze sexuálně patologických či psychotických důvodů

Senilismus
Nutkavá sexuální přitažlivost starých lidí k dětem

Servilismus
Spadá do masochismu a je to nutkavá potřeba masochisty být svému pánovi stále po ruce a plnit jeho přání. Role otroka

Sexismus
Sexuální agrese jednoho pohlaví vůči druhému, nejčastěji se jedná o sexuální agresi žen vůči mužům

Sexuální agrese
Má dvě základní formy, těmi je sadismus a masochismus. Sadista se eroticky vzruší, když jinému člověku ubližuje. Pro masochistu je erotickým vzrušujícím zážitkem jeho vlastní bolest, trýzeň nebo ponížení

Sexuální asfyxie
Dosahování orgasmu při omezování dechu. Ať již škrcením, dušením během sexuálního styku nebo masturbace

Sexuální Asketismus
Záměrné odříkávání si sexu

Sexuální Hypochondrie
Nezvladatelný strach o své vlastní pohlavní orgány. Až patologická obava i z drobných poranění nebo pohlavních nemocí

Sexuální Neurastenie
Sexuální netečnost až nezájem o sex

Sitofilie
Sexuální uspokojování za pomocí potravin. Mrkve, okurky, tepl= koláče, rohlíky

Skatofagie
Sexuální vzrušování se pojídáním špíny či výkalů

Skatofilie
Sexuální potřeba mít pohlavní styk ve silně znečistěném prostředí nebo  výkalech

Skatofobie
Hysterický patologický strach z vlastní špíny, obzvláště ze znečištění pohlavních orgánů

Skoptofilie
Také jiný název pro Voyaérství. Sexuální se vzrušování pozorováním jiných osob v intimních situacích nebo při souloži

Socrusofobie
Porucha znemožňující u mužů pohlavní styk s partnerkou pokud je v blízkosti její matka (příp. otec) nebo pokud hrozí nebezpečí jejich nenadálé návštěvy. Tato porucha může mít i náboženský podtext

Sodomie
Jiný název pro animal sex. Sexuální styk se zvířaty

Sokratovská Nemoc
Jiný výraz pro Pederastii. Láska a sexuální náklonnost dospělého muže k pubertálním chlapcům ve věkovém rozmezí

Somatoskopie
Masochistická praktika, při níž sadistovi osoba trpící Somatoskopií dává k dispozici celé své tělo k jeho sexuálnímu uspokojení

Somnofilie
Sexuální se vzrušování a uspokojování nad partnerem, který spí

Spektrofilie
Patologické představy o sexu s démony, Bohy nebo duchy

Spermatofagie
Sexuálně motivovaná potřeba používání mužského nebo i zvířecího semene

Statuofilie
Patologická sexuální náklonnost k sochám

Stigmatofilie
Sexuální vzrušení z krve. Může se jednat o krev lidskou, zvířecí i menstruační

Statuofobie
Druh Antifetišismu. Sexuálně motivované ničení soch

Symforofilie
Patologické sexuální uspokojování se z dopravních nehod

Ohodnoťte nás
Děkujeme za Vaše hodnocení
 

bdsm_fetis_latex_spanking

Prohlížíte si web s erotickou a sexuální tématikou, pro užití tohoto webu a veškerých služeb zde poskytovaných musíte splňovat níže uvedené podmínky a souhlasit s nimi

1. Jsem zletilý/á a je mi více než 18 let. Jsem starší, než ukládá zákon státu, ve kterém se nacházím pro vstup na erotické stránky a není státem, ve kterém je vstup na erotické stránky zakázán/omezen

2. Materiály na této stránce jsou určené jen pro soukromé využití a jen pro mou potřebu

3. Na stránky vstupuji dobrovolně a nijak mne erotický materiál nepohoršuje

4. Budu dbát na to, abych neumožnil přístup na tyto stránky osobě mladší 18-ti let

5. Souhlasím s výše uvedenými podmínkami a jsem si vědom/a, že za porušení těchto pravidel mi hrozí občanskoprávní, nebo trestní stíhání

Ohodnoťte nás
Děkujeme za Vaše hodnocení