A – Sexuální odchylky

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

 

Abasiofilia (abasiophilia)
Sexuální náklonost k osobám se zdravotním postižením pohybového aparátu. Jedná se zejména o přitažlivost k jedincům, kteří používají ortopedické pomůcky jako jsou berle, sádra, invalidní vozíky či různé protézy. Tento výraz poprvé použil v roce 1900 americký psycholog a sexuolog John Money ve své studii na téma Parafilie

Ablutofilie (ablutolagnie, ablutomanie)
Sexuální vzrušení z horké vody, ať již ze sprchování či koupele ve vaně, nebo jiných způsobů umývání. Většinou je tato odchylka doprovázena důkladným mydlením těla ať již vlastního či partnerova a jeho následným mytím

Adult baby
Či “diaper fetish”- vzrušení z plenek, počůrávání, pokakávání, dudlíky, dětské láhve, hračky Hraní si na děti, které aktéry sexuálně vzrušuje

Acrai
Týká se pouze žen. Jedná se o zvýšený sexuální pud, laicky řečeno posedlost po sexu

Aethanolomanie
Jedinec  je eroticky stimulován, pokud je partner či partnerka pod vlivem velkého množství alkoholu. Tato přitažlivost není provokována jeho chováním, ale především alkoholickými výpary. Aethanolomanie nemá přímou souvislost s alkoholismem a osoby trpící touto poruchou mohou být, a velmi často i jsou, úplní abstinenti

Afefobie
Chorobný až panický strach před dotyky, které jsou eroticky či sexuálně zaměřené. Už jen představa z těchto dotyků vyvolává u osoby trpící touto sexuální odchylkou návaly strachu

Afrodizie
Zvýšená potřeba sexu. Svůj název dostala podle řecké bohyně Afrodity

Aidoiomanie
Je posedlost po sexu, také se jí běžně říká erotomanie

Akrotomofilie
Je úchylka zaměřená na lidi s amputací končetin. Vzrušení přináší pohled nebo dotek na pahýl chybějící končetiny. Vzrušení přináší i chybějící prsty. Či z druhé strany to může být touha po amputaci vlastních končetin. V této formě úchylka není motivována masochistickou potřebou bolesti, ale o fetiš na pahýl. Tyto osoby mají často odpor k vlastním končetinám

Akustikofilie
Sexuální vzrušení se z poslechu hudby, zvuků ale i cizích jazyků. Jedná se o sexuální vzrušení skrze sluch

Algehonie
Jedná se o jistý druh masochismu. Kdy osoba má potřebu zažívat bolest, která zvyšuje prožitek při pohlavním styku. Není vždy přímo spojena s pohlavním aktem

Algofílie
Sexuální vzrušení z potřeby způsobovat bolest. Sadismus

Algolagnie
Sexuální vzrušení z potřeby bolesti, ať již bolest způsobovat. Algolagnie aktivní (lehčí forma Sadismu), či pasivní tj bolest pociťovat (lehčí forma Masochismu)

Algopareunie
Je fyzický nebo psychický stav bolesti během pohlavního styku

Alibido
Též anorgasmie, což je neschopnost dosáhnout orgasmu při pohlavním styku

Ambierastie
Forma bisexuality, kdy jedinec je schopen se zamilovat do jakékoliv osoby bez ohledu na pohlaví

Ambisexualita
Sexuální náklonnost bez ohledu na pohlaví. Jde především na rozdíl od ambierastie o tělesnou přitažlivost

Amfigenesis
Je sexuální inverze, u kterého homosexuální jedinec je schopen mít styk i s opačným pohlavím či dokonce žít v rodině

Amor insanus
Je označení pro sexuální posedlost, erotomanii

Amor Lesbicus
Latinský výraz pro ženskou homosexualitu, lesbickou lásku

Amaurofilie
Sexuální vzrušení ze slepých lidí a sexuální styk s nimi

Anafrodizie
Nedostatečná sexuální citlivost respektivě snížený sexuální pud

Anankasmus
Nutkání k určitému směru myšlení či pronášení slov nebo sexuálně zaměřenému jednání, které je vůlí neovlivnitelné. Může jít o myšlenky i verbální projevy

Anaklitismus
Je sexuálně podmíněný stav vzpomínek na dětství. Tyto osoby vzrušují činnosti z ranného dětství = plínky, nočníky, dudlíky, panenky

Androfilie
Mužská homosexualita zaměřená na dospělého partnera. Zde je důležitým faktorem věk a je jakýmsi protikladem pedofilii

Androfobie
Jedná se o chorobný ženský strach z mužů

Androgynie
Je stav kdy je u jednoho jedince současně vyskytují ženské i mužské psychické vlastnosti

Andromanie
Jedná se o nadměrnou ženskou posedlost po mužích. Je opakem Androfobie

Anerosie
Nedostatek sexuální touhy a chybějící či velmi slabí pohlavní pud

Anestézie
Je znecitlivění erotogenních zvon a genitálií na sexuální podněty

Anetický syndrom
Vyskytující se u obou pohlaví. Jedná se o neschopnost navázat hlubší citové vztahy

Angoissee de toucher
Strach z jakéhokoliv sexuálního kontaktu či dotyku

Anhedonie
Nedostatečnost libidózních pocitů, kdy osoba trpí kompletním výpadkem sexuálních pocitů slasti

Animalita
Nadměrné pudové chování a jednání

Anorexie
Kompletní ztráta sexuální touhy. Naprosto chybí sexuální potřeby

Anorgasmie
Je neschopnost jedince dosáhnout vyvrcholení – orgasmu. Týká se mužů i žen

Ante portas
Extrémně předčasná ejakulace, ke které dochází ještě před vlastním stykem

Antifeminismus
Je skrytá forma strachu z žen, ale i nenávist vůči ženám

Antifetišismus
Je ztráta sexuální touhy při odmítání určitých částí těla, vlastností, tělesných funkcí či součástí oděvů nebo nejrůznějších předmětů

Antropofagie
Sexuálně motivované kanibalství – sexuální vzrušení z pojídání mrtvoly, většinou zavražděné oběti. Jistou formou je i pojídání vlastních částí těla

Aparodisie
Chorobně zvýšená sexuální touha

Asexualita
Chybějící sexuální potřeba (touha, libido). Pro tyto osoby je sex úplnou zbytečností

Ohodnoťte nás
Děkujeme za Vaše hodnocení
 

bdsm_fetis_latex_spanking

Prohlížíte si web s erotickou a sexuální tématikou, pro užití tohoto webu a veškerých služeb zde poskytovaných musíte splňovat níže uvedené podmínky a souhlasit s nimi

1. Jsem zletilý/á a je mi více než 18 let. Jsem starší, než ukládá zákon státu, ve kterém se nacházím pro vstup na erotické stránky a není státem, ve kterém je vstup na erotické stránky zakázán/omezen

2. Materiály na této stránce jsou určené jen pro soukromé využití a jen pro mou potřebu

3. Na stránky vstupuji dobrovolně a nijak mne erotický materiál nepohoršuje

4. Budu dbát na to, abych neumožnil přístup na tyto stránky osobě mladší 18-ti let

5. Souhlasím s výše uvedenými podmínkami a jsem si vědom/a, že za porušení těchto pravidel mi hrozí občanskoprávní, nebo trestní stíhání

Ohodnoťte nás
Děkujeme za Vaše hodnocení