Jak si udělat svůj první bič

Jak si udělat svůj první bič

Jednoduchý bič, na němž zjistíte, jestli pro Vás zrovna tato sparing technika je vhodná. Tento obyčejný bič se dá pořídit za pár korun. Není tak pěkný, jako profesionální kožený bič složený ze 12 nebo 16kožených řemínků, nedají se s ním dělat takové kousky a triky, o němž se na internetu dočtete, ale funguje.

Co potřebujeme:

  1. 10 metrů silonového nebo jiného provazu, tlustého asi 6 – 7 mm (silonová prádelní je slabá, ale pokud někdo dosáhnete uspokojivých výsledků s ní nebo s prádelní bavlněnou, ozvěte se. Horolezecké lano zase nemá duši, která by se dala obnažit). Lano by mělo být nejlépe silonové (nylonové, polyesterové), které má duši to znamená provázek nebo další šnůru uvnitř a je zvenku opletené vlákny, která lze z”duše” stáhnout.
  2. 1 metr lana silného asi 2-3 mm, která je upletené nebo stočené z jemných vláken.
  3. nůžky, sirky, svíčku, náplast nebo kobercovou pásku

Musíte umět základní vzor, kterým se pletou copy ze tří pramenů. Pokud jste to nikdy nedělali, vezměte si tři kousky provazu, každý asi 10 cm dlouhý. Chyťte provázky za jeden konec a udělejte na něm uzel. Pak si je rozložte na stůl, uzlem od sebe a dejte si jeden doleva, druhý doprostřed a třetí doprava, asi takhle /|\. Pak vezměte levý provázek, přeložte jej přes prostřední a položte vlevo od pravého provázku. Prostřední provázek posuňte vlevo, bývalý levý provázek je teď prostřední a pravý zůstal na svém místě. Vezměte pravý provázek a přeložte jej přes prostřední tak, aby ležel napravo od levého. Pochopili? Tyto dva kroky se neustále střídají.

Pletení biče:

Provaz si nastříhejte na kusy dlouhé 0.9, 1.5, 1.8, 2.1 a 2.7 metru. Pokud se provaz při stříhání rozplétá, omotejte jej v místě plánovaného střihnutí předem izolepou nebo náplastí a pak stříhejte. Náplast můžete na koncích ponechat, na závěr pletení se konce stejně nesejdou přesně v jedné rovině, takže je budete muset odstřihnout. Pramen o délce 1.8 metru (říkejme mu střední) si položte na zem a vyrovnejte. Další čtyři prameny přeložte napůl a jejich ustřihnuté konce vyrovnejte s jedním koncem středního pramene. Místa, v nichž jsou jednotlivé prameny přeloženy, by měla dosahovat do různých délek středního pramene – už byste měli vidět, jak se bič bude postupně zesilovat od špičky k držadlu. Bič vznikne tak, že celou délkou probíhá jeden pramen. Kousek od budoucí špičky biče začnete připlétat druhý pramen přeložený v půli, takže vlastně pletete ze tří pramenů. Po chvíli (když zjistíte, že jste dopletli do místa, kdy je zbytek středního pramene stejně dlouhý, jako zatím nepoužitý přeložený kus provazu, který má přijít na řadu) přidáte další pramen přeložený v půli, takže pletete z původního pramene, ke kterému přiložíte levou půlku druhého přídavku (tj. zacházíte se dvěma kusy provazu jako s jedním pramenem), z levé půlky prvního přídavku, k níž přiložíte pravou půlku druhého přídavku (opět dva kusy provazu jako jeden pramen) a z pravé půlky prvního přídavku. Pletete tedy 2+2+1 provazu dohromady. Po chvíli přidáte další pramen přeložený napůl, tj. pletete 2+3+2, pak 3+3+3, a to je konec. Z původní tloušťky jednoho provazu je bič najednou 9xsilnější. U držadla se Vám konce provazu určitě nesejdou, to je normální, takže držadlo v délce 6-8 cm omotejte náplastí nebo kobercovkou, kterou pevně utáhnete, a přečnívající konce provazu odstřihněte. Pokud se šňůry rozplétají, namočte je do lepidla nebo barvy nebo zatavte nad svíčkou, ale nutné to není, držadlo je nejméně namáhanou částí biče. Špičku biče ještě ztenčíte tím, že z původního pramene, který by měl sahat asi 40 cm nad místo, kde k němu byl přidán první přídavek, shrnete opletení v délce asi 20 cm a přečnívající “duši” odstřihnete. Pak opletení přehrnete zpět a konec duše zatavíte nad plamenem. Na špičku biče (zatím nepráská, nezkoušejte si vykloubit rameno) připevněte zmíněný metrový kus slabšího provazu. Přeložte ji v polovině, přivažte ji za střed na špičku biče, a co nejpevněji utáhněte (stačí jeden obyčejný uzel, práskání biče jej stále utahuje, jde vám jen o prvotní fixaci na správném místě). Špička překračuje zvukovou bariéru, při tréninku venku se rychle opotřebovává a musí se občas vyměnit. Takže žádné lepidlo, jen uzel, utažený “na krev”. Výměna tohoto provazu se provádí opatrným rozříznutím uzlu žiletkou, abyste nepoškodili silnější špičku zapletenou do biče. Když máte provaz v polovině uvázanou na špičku pletené části biče, vezměte její konce a položte je ve směru prodloužení biče. Teď musíte oba konce vzít mezi prsty a začít je stáčet jedním směrem (neomotávat jeden kolem druhého, jen s oběma točit na jednu stranu, aby se každý z nich vypnul a ztuhnul). Pokud máte provaz pletený, je jedno, na kterou stranu točíte. Pokud je stočený (kroucený), točte tak, abyste původní stočení utahovali. Když je šňůra dost napnutá (nepřežeňte to, nesmí se dělat uzlíky), udělejte asi 4 cm od volných konců, které jste stáčeli, uzel (opět ten nejjednodušší uzel utažený přes oba paralelně držené konce šňůry). Když pak konce pustíte, měly by se kolem sebe samy volně omotat v opačném směru, než jak jste oba konce provazu utahovali.

ZDROJ: Volně přeloženo z výrobního postupu Andrew J. Conway, conway@juggling.org

Ohodnoťte nás
Děkujeme za Vaše hodnocení
 

bdsm_fetis_latex_spanking

Prohlížíte si web s erotickou a sexuální tématikou, pro užití tohoto webu a veškerých služeb zde poskytovaných musíte splňovat níže uvedené podmínky a souhlasit s nimi

1. Jsem zletilý/á a je mi více než 18 let. Jsem starší, než ukládá zákon státu, ve kterém se nacházím pro vstup na erotické stránky a není státem, ve kterém je vstup na erotické stránky zakázán/omezen

2. Materiály na této stránce jsou určené jen pro soukromé využití a jen pro mou potřebu

3. Na stránky vstupuji dobrovolně a nijak mne erotický materiál nepohoršuje

4. Budu dbát na to, abych neumožnil přístup na tyto stránky osobě mladší 18-ti let

5. Souhlasím s výše uvedenými podmínkami a jsem si vědom/a, že za porušení těchto pravidel mi hrozí občanskoprávní, nebo trestní stíhání

Ohodnoťte nás
Děkujeme za Vaše hodnocení