Vanilka IV – Stopka

Bez Stopky ani ránu

U bondage, vlastně stejně jako u všech sexuálních hrátek především v BDSM je vhodné si domluvit heslo pro ukončení – Stopku, případně gesto pro zmírnění bolesti. V průběhu vaší scény se totiž může stát, že se jeden z partnerů, většinou ten submisivní se dostane do potíží a není mu už příjemné ve hře pokračovat, chce zmírnit, nebo úplně ukončit hru. Submisivní partner pak použije toto heslo ( jedná se většinou o gesto) zpravidla v tu chvíli, kdy dosáhl stupně, kdy další pokračování ve hře mu není a nebo cítí že už nebude příjemné, spíše naopak. Případně může být momentálně indisponován, nebo až později mu došlo, že se tentokrát nedokáže se svou rolí ztotožnit. Praktiky bonddage a BDSM se také vyznačují tím, že jejich limity se posouvají, hranice se oddalují a hráči stále zkouší nové varianty a praktiky, takže heslo vám poslouží k přesnému momentálnímu stanovení vámi fetiš, perverz, análpříjemné hranice. Heslo musí být přesně domluveno a být jednoznačné- nezaměnitelné, musí se ale lišit od dalších slov, které mohou souviset se scnářem vaší hry. Existuje několik všeobecných výrazů, často se používají to názvy barev nabo čísel. Zelená znamená přesně toto chci, žlutá signalizuje ano pokračuj ale mírněji, červená pak pro okamžitě stop, přestaň a rozvaž mě. Dále signál stop znamená pro každého okamžitě přestaň. Respektujte povely a hesla i tehdy, když se vám zdá, že dolejšek jenom zkouší jestli heslo funguje, může mít k tomu svůj důvod, například si ověřuje vaši důvěru, tak to nepokazte hned na začátku. Jste-li v pozici subíka a váš Pán nerespektuje hesla, buďte opatrní, pozdější omluva je na nic, může se vám stát, že příště udělá ještě něco více nepříjemného. V případě, že subvisiv má roubík, můžete se domluvit na jiném signálu, třeba určitou smluvenou pohybovou kreací. Použití signálu rozhodně nemusí znamenat ukončení schůzky, hry, nebo snad vztahu. Je to pouze signál toho, že tentokrát něco není úplně v pořádku, potřebuje třeba jen přestávku, nebo se dostat do lepší psychiky i kondice. Subíci se nikdy nesmí bát použít domluvené heslo a přerušit scénu, která jim nevyhovuje. Zkušení Dominanti dokonce někdy své otroky úmyslně přivedou hned z kraje na jejich hranice, aby je naučili domluvené heslo použít. Jde o to aby smluvené heslo bylo chápáno jako prevence před konfliktem a především aby měli kontrolu nad danou situací oba hráči. heslo může použít i Dominant a to v případě, že si není jist reakcí svého suba a ujistí se tím, že je všechno v pořádku. Některé páry, které používají bondage, nebo jiné BDSM praktiky jsou natolik sehraní, že heslo nepotřebují, postačí si s otevřenou komunikací. Každá strana však má mít možnost hru kdykoliv ukončit. Nejvíce vás bude uspokojovat, když se vám podaří vybudovat si fungující vztah, vycházejíc z vzájemné důvěry a respektu a to bez ohledu na to jste-li partnery žijící spolu i v reálné životě, nebo se jen scházíte v intervalech jaké vám jsou příjemné a umožňuje je situace.

Ohodnoťte nás
Děkujeme za Vaše hodnocení
 

bdsm_fetis_latex_spanking

Prohlížíte si web s erotickou a sexuální tématikou, pro užití tohoto webu a veškerých služeb zde poskytovaných musíte splňovat níže uvedené podmínky a souhlasit s nimi

1. Jsem zletilý/á a je mi více než 18 let. Jsem starší, než ukládá zákon státu, ve kterém se nacházím pro vstup na erotické stránky a není státem, ve kterém je vstup na erotické stránky zakázán/omezen

2. Materiály na této stránce jsou určené jen pro soukromé využití a jen pro mou potřebu

3. Na stránky vstupuji dobrovolně a nijak mne erotický materiál nepohoršuje

4. Budu dbát na to, abych neumožnil přístup na tyto stránky osobě mladší 18-ti let

5. Souhlasím s výše uvedenými podmínkami a jsem si vědom/a, že za porušení těchto pravidel mi hrozí občanskoprávní, nebo trestní stíhání

Ohodnoťte nás
Děkujeme za Vaše hodnocení